XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

THƯƠNG HIỆU LÀ TÀI SẢN !
Sự khác nhau giữa kiếm tiền và làm giàu đó chính là làm giàu thì cần THƯƠNG HIỆU. Và chỉ có làm giàu có thương hiệu mới thật sự bền vững! Cái hiệu để thương là xây dựng giá trị, càng nhiều người thương càng tốt. Tôi đã đồng hành cùng Mr. Tony Dzung, Mr. Adam Thiên và Ms. Vũ Diệu Thúy chia sẻ rất nhiều kiến thức cũng như phát triển ý tưởng cùng cộng đồng HBR.
 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Tất Kiểm, văn bản cho biết 'HBR Scho Mr. TONY DZUNG Holdings Mr. ADAM THIEN Chủ ADAM Group Khóa đào tạo XAY DU'NG THUONG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MANG XÃ HỘI Ngày 23/09/2020 Ms. VU DIEU THUY Chui NIK Group Mr. NGUYÊN TAT KIEM CEOT Group ĐANG KY NGAY hbr.edu.vn 082.999 6886 082.999.6633'Hình ảnh có thể có: 26 người, trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trả lời