Nguyễn Tất Kiểm Blog

WHAT'S WORKING NOW

New Webinar: How To Make Your Ads Work

Author:

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

THƯƠNG HIỆU LÀ TÀI SẢN ! Sự khác nhau giữa kiếm tiền và làm giàu đó chính là làm giàu thì cần THƯƠNG HIỆU. Và chỉ có làm giàu có thương hiệu mới thật sự bền vững! Cái hiệu để thương là xây dựng giá trị, càng nhiều người thương

Xem thêm »

XÂY DỰNG ĐẾ CHẾ KINH DOANH 1: Giới thiệu

Chào Mừng Đến Với Tương Lai Của Bạn Thế giới mà bạn vốn biết đang dần dần thay đổi – không phải đối với tất cả mà chỉ đối với những ai khai thác sức mạnh của mô hình kinh doanh mạng lưới tiếp thị (network marketing) như một chất

Xem thêm »

CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG

CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG ĐỘNG LỰC  1. Hỗ Trợ Điều Hành Khởi động/hỗ trợ điều hành Trao đổi thông tin liên tục Gắn kết chặt chẽ với tầm nhìn/mục tiêu kinh doanh 2. Động Lực Quản Lý Cải thiện hiệu suất Phát triển chuyên môn Thành tích

Xem thêm »

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

The Ultimate Blueprint for an Insanely Successful Business Có rất ít doanh nghiệp tệ hại, nhưng có rất nhiều chủ doanh nghiệp tệ hại. Không tin tôi ư? Hãy nhìn vào ngành này và đếm xem có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đã phải chịu thất bại. Cùng một

Xem thêm »

SELL LIKE CRAZY: GIAI ĐOẠN 5 – Lưu Lượng

Hãy ‘gửi’ những Lời Chào Hàng của bạn vào Dòng Sông Lưu Lượng Online Vô Tận để Chạm Tới Số Lượng Người Mua Hàng Trong Mơ Lớn Hơn Một khi bạn đã thực hiện được các giai đoạn 1, 2, 3 và 4, giờ bạn đã sẵn sàng vận hành

Xem thêm »

SELL LIKE CRAZY: GIAI ĐOẠN 4 – Chiến Lược Cao Thủ

Đây là chiến lược mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, và tạo ra nhiều lợi nhuận nhất mà tôi từng khám phá…Đây là một bí mật mà tôi không muốn tiết lộ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là bí mật lớn nhất mà tôi từng khám phá trong vòng

Xem thêm »

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

THƯƠNG HIỆU LÀ TÀI SẢN ! Sự khác nhau giữa kiếm tiền và làm giàu đó chính là làm giàu thì cần THƯƠNG HIỆU. Và chỉ có làm giàu có thương hiệu mới thật sự bền vững! Cái hiệu để thương là xây dựng giá trị, càng nhiều người thương

Xem thêm »

XÂY DỰNG ĐẾ CHẾ KINH DOANH 1: Giới thiệu

Chào Mừng Đến Với Tương Lai Của Bạn Thế giới mà bạn vốn biết đang dần dần thay đổi – không phải đối với tất cả mà chỉ đối với những ai khai thác sức mạnh của mô hình kinh doanh mạng lưới tiếp thị (network marketing) như một chất

Xem thêm »

CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG

CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG ĐỘNG LỰC  1. Hỗ Trợ Điều Hành Khởi động/hỗ trợ điều hành Trao đổi thông tin liên tục Gắn kết chặt chẽ với tầm nhìn/mục tiêu kinh doanh 2. Động Lực Quản Lý Cải thiện hiệu suất Phát triển chuyên môn Thành tích

Xem thêm »

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

The Ultimate Blueprint for an Insanely Successful Business Có rất ít doanh nghiệp tệ hại, nhưng có rất nhiều chủ doanh nghiệp tệ hại. Không tin tôi ư? Hãy nhìn vào ngành này và đếm xem có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đã phải chịu thất bại. Cùng một

Xem thêm »

SELL LIKE CRAZY: GIAI ĐOẠN 5 – Lưu Lượng

Hãy ‘gửi’ những Lời Chào Hàng của bạn vào Dòng Sông Lưu Lượng Online Vô Tận để Chạm Tới Số Lượng Người Mua Hàng Trong Mơ Lớn Hơn Một khi bạn đã thực hiện được các giai đoạn 1, 2, 3 và 4, giờ bạn đã sẵn sàng vận hành

Xem thêm »

SELL LIKE CRAZY: GIAI ĐOẠN 4 – Chiến Lược Cao Thủ

Đây là chiến lược mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, và tạo ra nhiều lợi nhuận nhất mà tôi từng khám phá…Đây là một bí mật mà tôi không muốn tiết lộ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là bí mật lớn nhất mà tôi từng khám phá trong vòng

Xem thêm »