Viết truyện để bán hàng

0
4265

Mẫu câu chuyện tham khảo tìm kiếm trên google .Sau đó có thể đưa vào bài viết và gán ghép bài bán hàng :

https://www.google.com.vn/#q=truy%E1%BB%87n+t%C3%ACnh+y%C3%AAu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here