UPdate 3/8/2016 Tạo tệp đối tượng truy cập website theo thời gian .

0
4083

Lần update mới nhất từ facebook cho phép nhà quảng cáo tạo đối tượng truy cập vào website của họ tho thời gian truy cập từ đó ta tính toán được khả năng mua hàng của mỗi đối tượng , loại trừ những người chỉ truy cập vào website vài giây rồi tắt đi và không hề có hành vi mua hàng .

website-custom-audience-advanced-mode

Trong ví dụ trên, một khán giả đang được tạo ra của người đã truy cập taki.vn ít nhất 20 lần trong 30 ngày qua. Nhưng bản cập nhật này cũng bao gồm khả năng để tạo ra các đối tượng dựa trên tần số của các sự kiện xảy ra, giống như đăng ký, mua hàng và tìm kiếm.

TẠO TỆP THEO QUY TRÌNH SAU

Lựa chọn loại đối tượng bạn muốn tạo

2

Lựa chọn website traffic

3

Lựa chọn phần mới nhất được cập nhật .

4

Lựa chọn thời gian ( %)

5

6

Một ví dụ về cách sử dụng tệp này để quảng cáo tới đối tượng mục tiêu của bạn :

Trang web của bạn nhận được 10.000 truy cập 30 ngày qua.Những khách truy cập được liệt kê như danh sách trên theo thời gian giả thiết. Vì vậy, người đầu tiên đã dành nhiều thời gian nhất trên trang web của bạn trong những 30 ngày. Tôi sẽ nói rằng họ đã dành 10 giờ. Người cuối cùng đã dành thời gian ít nhất. Tôi sẽ nói họ đã dành một giây.

Thông thường ta chỉ nên tập trung quảng cáo vào tệp đối tượng 5 – 10% để tập trung vào đối tượng này trong khoảng 60 ngày trở lại .

Tệp 25% ta chạy mở rộng trong 180 ngày trở lại để retargeting tốt nhất có thể .
Mục đích của việc tạo tệp này :
– Tập trung vào khách hàng mục tiêu của bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu về sản phẩm hơn .
– Target dựa vào tệp và thay đổi nội dung cho mỗi nhóm, nếu họ đang xem site quá kỹ bạn sẽ đánh trực diện còn nếu thời gian truy cập quá thấp bạn phải seeding bởi nhiều review khách hàng hoặc giới thiệu sản phẩm với nhiều nội dung đa dạng khác nhau .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here